Leden 2013

Nejneobvyklejší domy na světě + anketa

30. ledna 2013 v 14:14 | J. |  obrázky
Prosklený dům v Japonsku


Skateboard dům v Malibu (USA)


Nejtenčí dům v Polsku


Stará vodárenská věž v Belgii


Dům Flinstounových


Skluzavkový dům v Japonsku


Kamenný dům v Portugalsku


Kostelní dům v Holandsku


Dům jako obří mušle v Mexiku


AIDS v Africe

1. ledna 2013 v 11:00 | J |  problematika světa
Nemoc AIDS je v současné době největší hrozbou Afriky. Toto onemocnění devastuje všechny země především v subsaharské Africe a svůj vliv má nejen na ekonomické ukazatele, ale i na sociální.
V subsaharské Africe se v roce 2001 nakazilo asi 3,4 miliónů lidí, což představuje 70% z celosvětových nově nakažených. Celkový počet nakažených je 28,1 miliónů afričanů. Celková délka života se drasticky snížila, například v Botswaně, Malawi, Mozambiku a Swazijsku průměrná délka života nedosahuje ani 40 let. Naopak v boji proti AIDS je úspěšná Uganda, kde se díky osvětě podařilo nepříznivý trend obrátit.
určitý zlepšující se trend lze vypozorovat i v městském prostředí, kde těhotné ženy představují 11,25% nakažených HIV, oproti roku 1995, kdy tvořily 29,5%.
Přesto je AIDS v mnoha afrických zemích ignorován. UNICEF říká, že 70% mladých žen v Somálsku a 40% žen v Sieře Leone o AIDS nikdy neslyšely. Naopak v Keni jsou hlavními nositelkami osvěty právě ony.
Spojené národy dále předpokládají, že díky AIDS nelze očekávat zlepšení životní úrovně v subsaharské Africe. Například v Etiopii bylo zjištěno, že 53% procent každoročně nemocných pracovníků v pěti firmách má úzkou vazbu na onemocnění AIDS. 20% farmářů v Burkina Faso je též nemocných AIDS a snižuje se tak jejich tradiční výroba potravin. Současná úroveň AIDS bude znamenat velké ztráty i v budoucnosti. Ve Svazijsku je v současné době 36% dívek zaměstnáno péčí o své příbuzné s onemocněním AIDS, místo aby chodily do škol. V roce 1999 na 860 tisíc dětí ztratilo své učitele, kteří zemřeli na AIDS. Proto je nutné, aby africké země na tyto ztráty dokázaly rychle nahradit, říkají Spojené národy.
Jiným problémem je nedostatek účinných, ale především levných léků pro chudé africké země.