Nejneobvyklejší domy na světě + anketa

30. ledna 2013 v 14:14 | J. |  obrázky
Prosklený dům v Japonsku


Skateboard dům v Malibu (USA)


Nejtenčí dům v Polsku


Stará vodárenská věž v Belgii


Dům Flinstounových


Skluzavkový dům v Japonsku


Kamenný dům v Portugalsku


Kostelní dům v Holandsku


Dům jako obří mušle v Mexiku

 

AIDS v Africe

1. ledna 2013 v 11:00 | J |  problematika světa
Nemoc AIDS je v současné době největší hrozbou Afriky. Toto onemocnění devastuje všechny země především v subsaharské Africe a svůj vliv má nejen na ekonomické ukazatele, ale i na sociální.
V subsaharské Africe se v roce 2001 nakazilo asi 3,4 miliónů lidí, což představuje 70% z celosvětových nově nakažených. Celkový počet nakažených je 28,1 miliónů afričanů. Celková délka života se drasticky snížila, například v Botswaně, Malawi, Mozambiku a Swazijsku průměrná délka života nedosahuje ani 40 let. Naopak v boji proti AIDS je úspěšná Uganda, kde se díky osvětě podařilo nepříznivý trend obrátit.
určitý zlepšující se trend lze vypozorovat i v městském prostředí, kde těhotné ženy představují 11,25% nakažených HIV, oproti roku 1995, kdy tvořily 29,5%.
Přesto je AIDS v mnoha afrických zemích ignorován. UNICEF říká, že 70% mladých žen v Somálsku a 40% žen v Sieře Leone o AIDS nikdy neslyšely. Naopak v Keni jsou hlavními nositelkami osvěty právě ony.
Spojené národy dále předpokládají, že díky AIDS nelze očekávat zlepšení životní úrovně v subsaharské Africe. Například v Etiopii bylo zjištěno, že 53% procent každoročně nemocných pracovníků v pěti firmách má úzkou vazbu na onemocnění AIDS. 20% farmářů v Burkina Faso je též nemocných AIDS a snižuje se tak jejich tradiční výroba potravin. Současná úroveň AIDS bude znamenat velké ztráty i v budoucnosti. Ve Svazijsku je v současné době 36% dívek zaměstnáno péčí o své příbuzné s onemocněním AIDS, místo aby chodily do škol. V roce 1999 na 860 tisíc dětí ztratilo své učitele, kteří zemřeli na AIDS. Proto je nutné, aby africké země na tyto ztráty dokázaly rychle nahradit, říkají Spojené národy.
Jiným problémem je nedostatek účinných, ale především levných léků pro chudé africké země.

Jak se slaví Nový rok ve světě

31. prosince 2012 v 10:30 | J

Čína

Oslavy v Číně trvají 15 dnů a každý z nich je zasvěcen jiné tradici. První den Nového roku je například ve znamení masového půstu, protože vyhýbání se masu tento den zajišťuje údajně dlouhý a šťastný život v budoucnu. Pátý den je zase, podle tradice, zakázáno navštěvovat kohokoli ze svých známých a přátel, protože by to přineslo neštěstí všem zúčastněným.Oslavy Čínského Nového roku jsou však především ve znamení rodiny, oslavování dobrých duchů a vyhánění ďábla (k čemuž slouží například i složité vystřihované papírové ornamenty vylepované do oken, které se už dávno staly charakteristickým znakem tohoto svátku). V rodinném kruhu se setkávají nejen všichni žijící členové, ale vzpomíná se i na zemřelé předky a prokazuje se jim náležitá úcta

Vietnam

Oslavy trvají 7 dnů a lidé věří, že to, jak se budou v jejich průběhu chovat, ovlivní jejich osud v nadcházejícím roce. Je to tedy čas, kdy alespoň dočasně ustávají všechny hádky a setkávají se všichni rodinní příslušníci a přátelé. V tomto období je zakázáno uklízet, protože spolu se smetím by se vymetlo z domu i štěstí. Domy se zdobí žlutými květy, symbolem štěstí, a před obydlími stojí jakási obdoba vánočního stromku. Bambusovému stvolu se osekají spodní listy a vrcholek se ozdobí červeným papírem, který údajně zahání zlé duchy. Součástí oslav je samozřejmě tradiční jídlo, jehož součástí je například hrách, či rýžový koláč servírovaný na banánovém listě.

Jižní Amerika

Oslavy příchodu nového roku jsou v Jižní Americe často ve znamení květin. Například brazilské ulice jsou vyzdobené jasnými barvami, množstvím zvonků a květů. Po půlnoci se servíruje pozdní večeře, jejíž hlavním chodem je čočka. (Zvyk pojídat na Nový rok čočku, hrách, koblihy a další potraviny kulatého tvaru je rozšířený po celém světě. Kruh symbolizuje uzavření starého roku a začátek nového).Zvyk tančit a veselit se v ulicích až do svítání je podobný našim novoročním oslavám. V těch městech, kde je ale pláž, o půlnoci vstupují lidé do moře a podle tradice si musí nechat omýt nohy sedmi vlnami a přinést moři květinovou oběť. K ránu se potom na plážích rozhoří tisíce svíček.

Ekvádor

V Ekvádoru se zase na oslavu příchodu nového roku vyrábějí jakýsi panáci, kteří jsou vycpaní starými novinami a oblečeni tak, aby co nejvíc připomínali lidskou postavu. Panák je potom vystaven před každý dům a má symbolizovat starý rok, který je už minulostí. V rámci toho o půlnoci každá rodina svého panáky zapálí a přivítá tak nové období. Vzhledem k tomu, že náplní panáků jsou i nejrůznější prskavky a rachejtle, jejich hromadné explodování zahajuje první minuty nového roku.

Bolívie

Podobnou tradici vyrábění panáků napodobujících lidské postavy mají i v Bolívii, kde vyrábějí postavičky ze dřeva a slámy. Ty se věší nad domovní dveře, nebo staví v jejich blízkosti a mají odhánět neštěstí a zlé duchy v novém roce.

Španělsko

Ve Španělsku je novoroční tradicí pojídání dvanácti vinných hroznů. Tato praxe pochází z časů středověku, kdy dal španělský král rozdělit mezi své poddané přebytky z vinobraní. S konzumací hroznů se začíná v okamžiku, kdy hodiny začínají bít půlnoc. Podle tradice by člověk měl s každým úderem hodin sníst jeden hrozen a zajistit si tak štěstí na patřičný měsíc roku.

Řecko

V Řecku se k Novému roku peče speciální pečivo z chlebového těsta, do něhož se zapékají nejrůznější předměty pro štěstí. Pro toho, kdo je objeví, by měl být nadcházející rok obzvláště úspěšný a šťastný. Kromě toho řecké děti dávají své boty ke krbu nebo kamnům a svatý Vasil, který je patronem Řecka, jim do nich naděluje drobné dárky.

Rumunsko

V Rumunsku lidé věří, že z noci na Nový rok získávají zvířata možnost mluvit lidskou řečí. Ten, kdo je by je však náhodou zaslechl, bude mít celý příští rok mimořádnou smůlu.

Dánsko

Dánové zase celý rok schraňují staré porcelánové nádobí, které už není k užitku. V noci na Nový rok s ním pak přicházejí k domům svých přátel a rozbíjejí jej před jejich dveřmi. Čím větší hromadu střepů totiž lidé ráno na Nový rok před svými dveřmi najdou, tím více štěstí se v novém období dočkají.

 


Hladomor

29. prosince 2012 v 14:54 | j |  problematika světa
Kombinace potravinové a ekonomické krize způsobila, že počet hladových ve světě přesáhl miliardu. Oproti loňsku se číslo zvýšilo o 100 milionů na 1,02 miliardy, uvedla Organizace pro výživu a zemědělství, specializovaná agentura OSN. Jde o nejhorší bilanci za čtyřicet let. Skoro všichni hladoví žijí v rozvojových zemích.
Jedna miliarda a dvacet milionů. Tolik lidí na světě trpí chronickou podvýživou. Nejvíc, 642 milionů, jich připadá na Asii a Tichomoří.
V subsaharské Africe hladoví 265 milionů lidí, v Latinské Americe a Karibiku 53 milionů. Na Blízkém východě a v severní Africe 42 milionů. "Jen" patnáct milionů hladovějících žije v rozvinutých státech, konstatuje zpráva.
Od loňska přibylo děsivých sto milionů hladových, a bilance je tak nejhorší od světové potravinové krize v 70. letech.
  • Každých pět vteřin zemře hlady jedno dítě;
  • Každý rok se narodí 17 milionů dětí s podváhou, protože jejich matky trpí podvýživou;
  • Hladovým dětem je možné poskytnout celodenní jídlo ve škole pouze za přibližně 19 amerických centů (4,50 Kč);
  • V Africe je osmkrát vyšší dětská úmrtnost než v Evropě. Hlavním důvodem je podvýživa;
  • Na následky hladu a podvýživy umírá každoročně šest milionů dětí mladších pěti let.
Chudoba v Africe (+anketa)

29. prosince 2012 v 10:08 | J |  problematika světa
Neutěšená situace v Africe je největší tragédie lidstva současné doby. Tam, kde se zrovna neválčí vládne chudoba a bezmocnost. Více než 300 mil. lidí na jih od Sahary žijí v extrémní chudobě. Co je důvodem chudoby v Africe? Je to velký populační růst, pro život nevhodné klimatické podmínky a málo zemědělské půdy, nerozvinutý průmysl, minimální vzdělání a malé pracovní příležitosti?
Domnívám se, že hlavní příčinou by mohl být násilně přerušený přirozený vývoj Afričanů. Lidé z Evropy a Ameriky přicházeli do tohoto světa žijícího v souladu s přírodou a násilím si brali co se jim líbilo či co potřebovali. Tisíce otroků putovalo na plantáže do Ameriky a Evropané si sami rozdělili toto velké území mezi sebe. Přinesli nemoci a nový způsob života. Kolonisté postavili infrastrukturu, zavedli zemědělství a rozvinuli průmysl. To podpořilo nepřirozený populační růst původních obyvatel a když kolonisté byli nuceni odejít zbyla jenom bída. Afričané si nedokázali v tak krátké době naučit civilizační způsob života a je otázkou jestli by se to vůbec někdy naučili. Je potřeba si uvědomit, že je to jiný svět s jinými životními hodnotami, které jsou tak vzdálené naší "civilizované společnosti". Nejsou ani horší ani lepší, jsou prostě jiné a charakterní člověk toto musí akceptovat.
Další prohloubení africké krize způsobila studená válka. Obě strany si kupovali loajalitu afrických států za velké peníze a tyto státy z těchto peněz žily. Po ukončení studené války přestaly i dodávky peněz a začal znovu kolotoč bídy.
V současné době se hledá řešení krize ale výsledek je v nedohlednu. Do Afriky proudí velké peníze z vyspělých států, ale často se ani neví kde skončí. Možná by mohlo být lepším řešením naučit Afričany technologiím jak vydělat peníze vlastní silou a nabídnout jim výhody na světové burze či obchodu, pokud by sami měli o něco takového zájem. Řešením by také mohla být individuální pomoc člověka člověku, jakou je "adopce" díděte na dálku. Nejenom, že se dítěti zachrání život, ale možná si uvědomí, že jsou lidi, kterým není lhostejný osud druhých a tito "rodiče" budou vzorem pro děti a děti vyrostou ve vzdělané lidi, kteří se budou snažit o zlepšení životní úrovně jejich země.
Místo toho na černý kontinent pronikají nadnárodní obchodní společnosti a pod rouškou podbízivých reklam odírají Afričany o poslední peníze co mají. A oni se nechají, protože jejich myšlení je jiné než myšlení Evropana. Koupě nápojů a jídel, které jsou "in" v USA, koupě mobilů a podobných nesmyslů je pro ně velkým lákadlem a co bude zítra je v té chvíli nezajímá. Je to dáno jejím starým způsobem života, kdy je zajímala pouze součastná chvíle, kterou prožívali na plno, protože budoucnost nebyla nikdy jistá.
Situace v Africe je stále katastrofální a řešení je v nedohlednu. Najde se vůbec někdy nějaké? Celé lidstvo musí věřit a chtít, že ano. Potom řešení jistě přijde.

Jak se slaví Vánoce ve světě?

27. prosince 2012 v 22:06 | J
Austrálie
V zemi klokanů slaví Vánoce stejně jako ve Velké Británii - jen s tím rozdílem, že místo lyžování a koulování vrcholí v Austrálii léto a děti si užívají letních prázdnin, které s oblibou tráví na pobřeží oceánu s celou rodinou. Vánoční stromečky mají buď umělé nebo zasazené v květináči. Vánoční hostina má většinou formu pikniku pod otevřeným nebem s nezbytnými barevnými balónky. Pijí se ovocné šťávy, australské pivo a australské víno, které. K jídlu se podávají studené obložené mísy, chlazené ovocné a zeleninové saláty a přeslazené dorty a zákusky. Nesmí chybět meloun. A kdo si chce jídelníčkem připomenout historii své země jako jedné z bývalých britských kolonií, dá si o štědrovečerní večeři jako dezert teplý švestkový nákyp s hrozinkami a ořechy polévaný vaječným koňakem. O vánočních svátcích s oblibou navštěvují své příbuzné, přátele a známé a vůbec jim nevadí, když musejí jet na návštěvu několik set mil. Australané milují vánoční gratulace a pohlednice snad nejvíce za všech národů a posílají jich neuvěřitelné množství. Dokonce mezi sebou soutěží, kdo se může pochlubit větším počtem obdržených vánočních blahopřání! Aby si je každý mohl dobře prohlédnout a případně i přepočítat, připínají je umělohmotnými kolíčky na pestrobarevné šňůry, zavěšené nedaleko jídelního stolu, nebo vkusně naaranžované v oknech.
Brazílie
Vánoční oslavy jsou pro ně velmi důležitými svátky. Nádherné pláže neznají zimu ani sníh. V páté nejlidnatější zemi světa žijí vedle sebe potomci Portugalců, Italů, Němců a Španělů, mulati, mestici, černoši, Japonci a Indiáni. Ve vánočních oslavách se zrcadlí nebývalá národnostní různorodost. Protože se ale všichni považují především za Brazilce, mají Vánoce i spoustu společných rysů. Všichni se radují, přejí si vše nejlepší k Narození Páně a zdobí stromečky spoustou nejbarevnějších vánočních ozdob. Téměř všechny vánoční stromky jsou umělé, skutečné jehličnany si mohou dovolit jen ti nejbohatší. Brazilci jsou proslulí nejen početnými rodinami, ale i velkorysostí a chutí utrácet. Většina obyvatel Brazílie navštěvuje o vánočních svátcích mše v kostelech nebo přímo pod otevřeným nebem. O štědrovečerní večeři si Brazilci pochutnávají na pečeném krocanu, ovoci, mořských rybách a sladkých zákuscích. Zpestření do tradičního pojetí Vánoc vnáší vyznavači candomblé, náboženství, které kdysi do Brazílie přivezli otroci z Nigérie a Beninu. Víra černých otroků prorostla katolickým náboženstvím, a tak se v daleké jihoamerické zemi radují nejen z bílého Ježíška, ale i z boha plodnosti a sklizně Oxalá s černou tváří, kterého doprovází Lemanjá, bohyněmoře.
Bulharsko
V pravoslavném Bulharsku se vánoční svátky slaví až 6. ledna, a tak si milovníci Vánoc mohou nadělovat dárky hned dvakrát - 24. prosince a 6. ledna. V žádné bulharské domácnosti nechybí o Vánocích ozdobený stromeček. Dárky pod něj dává děda Koleda. Tradičním vánočním jídlem je v Bulharsku vepřové maso, čočka, fazole, rýže a zelí. Místo vánoček, na které jsme zvyklí u nás, připravují Bulhaři ze sladkého kynutého těsta pečivo ve formě kroužků. Na venkově se ještě občas dodržuje starý bulharský zvyk, že hlava rodiny rozloží před štědrovečerní večeří po zemi slámu, připomínající chudobu chléva, ve kterém přišel na svět vyvolený syn Boží, malý Ježíšek. Hospodyně rozprostře na slaměnou podestýlku vyšívanou pokrývku a na takto připravený "stůl" rozloží mísy s jídlem. Nejstarší člen rodiny pokrmy požehná a vánoční hostina může začít.
Dánsko
počátkem vánočních svátků se objevují adventní věnce. Čtyři hořící svíčky si vykládají Dánové jako symboly čtyř období lidského života - dětství, mládí, dospělosti a stáří. Vánoce jsou v Dánsku ale spojeny především s dárky a nikdy se na nich nešetřilo. Připravují se s několikaměsíčním předstihem a Dánové dělají s jejich nákupy velké tajnosti. Podle starého obyčeje totiž musí být každý dárek pro obdarovaného velkým překvapením. Lidé v Dánsku věří, že čím větší překvapení, tím šťastnější budoucnost je čeká. Dárky rozdává vánoční posel a balí je alespoň do dvaceti vrstev vánočního papíru a krabic. Dárek musí být vtipný a poukazovat na některou ctnost nebo charakterovou vadu. Drobné dárky a cukroví se věší na větve vánočního stromečku, který nechybí v žádné domácnosti. Nejoblíbenější je smrček. V posledních letech si získal na oblibě také zvyk kupovat malé jehličnánky v květináčích, o Vánocích je ozdobit a na jaře slavnostně zasadit ve volné přírodě, v lese nebo na speciálně vyhrazeném místě v městském parku.
Ke štědrovečerní večeři se podává husa, kachna, vepřová pečeně s červeným zelím, teplá šunka, pepřená treska s ředkvičkou a horká rýže politá studeným mlékem, pivní a pšeniční chléb, a jako dezert sladký rýžový nákyp se zapečenou mandlí. Komu se poštěstí ji najít, dostane speciální dárek Julemand. Vánoční specialitou Dánska jsou tzv. vánoční talíře - ručně malované.
Finsko
Dárky roznáší dárky veliký Ukko, pomáhají mu pidimužíci, kteří prý zlobivé děti odnášejí do svého ledového království.
Francie
Dárky dětem ukládá na krb nebo ke kamnům dobrý vánoční duch pére Noël. Je ze všech Ježíšků a Santa Clausů nejmladší. Od Santa Clause se liší vlastně jenom jménem. 25.12. k slavnostnímu stolu zvou do svých domácností bezdomovce, chudé, sirotky, vězně, ... , na kterém nechybí ústřice, šneci, žabí stehýnka, krocan plněný kaštanovou nádivkou a drahé ovoce. Tři králové jsou svátkem dětí a maminky jim v tento den upečou dort ozdobený papírovou figurkou, ve které je zapečená malá figurka. Kdo ji najde, je králem hry.
Grónsko
Tady bydlí Děda Mráz a píší mu sem děti z celého světa. Žije v podzemní jeskyni uprostřed věčného ledu.
Itálie
Štědrý večer se slaví jako předvečer narození Páně jen schůzkou s přáteli. Také italské děti dostávají dárky až na první svátek vánoční ráno. Ve srovnání s našimi, jsou italské Vánoce velmi odbyté: vždyť tu ani nepečou cukroví. Jenom ta půlnoční mše je stejná. Pod vánočním stromkem najdou děti téměř vždy i malé jesličky.
Keňa
Vánoce jsou zde svátky hlavně pro turisty - v zemi je pouze 12 procent křesťanů. Štědrý den slaví v hotelích po německo-britském způsobu, zatímco místní muslimové přihlížejí. Bouřlivější bývá Silvestr, kdy se i řada "domorodců" napije něčeho ostřejšího.
Maďarsko
dárečky si rozdávají před Štedrou večeří.
Mexiko
Oslavují vánoce pro ně typicky - hlučně a vesele. Stromeček nemají. Sladkosti dávají do velkého hliněného džbánu na vodu - Pinty, který visí ze stropu a je ozdobený peřím, děti se po něm natahují tlučou dřevěnými hůlkami tak dlouho, dokud jim nespadne a sladkosti a dárky se nevysypou.
Německo
Ježíšek rezavé vlasy a vousy a k přemisťování používá osedlaný divoký vítr. Dříve prý odnášel neposlušné děti a trestal nevěrné ženy. 1. 12. děti dostávají sladké adventní kalendáře a až do vánoc otvírají po jednom okénku se sladkým překvapením, vánočním stromečkem je jedlička.
Norsko
Otec vánoc schovává dárky do dřeváků, a bývá doprovázen vánoční kozou, pro tu by měli děti připravit do botiček nějakou lahůdku - nevymlácenou ovesnou slámu.
Polsko
Na štedrovečerním stole nesmí chybět polévky jako boršč, zelnňačka, houbová nebo rybí a samozřejmě štedrovečerní ryba - sleď nebo jeseter.
Rakousko
Na Vánoce se připravují několik týdnů dopředu. Tak jako my, tak i rakušané si vyrábí adventní věnce, ozdobené svíčkami a stuhami - zelonou, ta je barvou naděje a fialovou - barvou minulosti. Na Štědrý večer přichází Ježíšek přivolaný cinkáním zvonečku. Dárečky nebývají drahé. Spíše nápadité, praktické, vlastoručně vyrobené. Všechny dárečky balí otec - hlava rodiny.
Rumunsko
Svatý muž klade dárky vedle jesliček nebo pod postel.
Rusko
Štědrý den je v Rusku obyčejným pracovním dnem. Pravoslavné Vánoce totiž připadají až na 6. a 7. ledna. Původně byly spojeny s velkým množstvím lidových zvyků. Po zákazu Vánoc v roce 1918 však zvyky upadly v zapomnění a nyní většina Rusů místo nich slaví Nový rok s jolkou a dárky od dědy Mráze. Děda Mráz používá saně, cestuje až ze vzdálené Čukotky a doprovází ho Sněhurkav bílém kožíšku ušitém z hranostajů.
Spojené státy
Vánoce tu jsou největším svátkem roku, přestože se slaví pouze jeden den - 25. prosince. Proto tento den musí být opravdu dnem D. Všude miliony světýlek, jak venku, tak doma, velkolepá vánoční výzdoba, oblékaj si trička s vánočními motivy, ohromné stromky, mnoho dárků, které nosí Santa Claus, čím více, tím lépe, ohromná hostina s krocanem s kaštanovou nádivkou.
Španělsko
Vánoce ve Španělsku jsou svátkem rodiny. Dávají si dárečky, pije se šampanské, jí se marcipán. Děti sa však většinou obdarovávaí až na den Tří králů. Mikuláš zde dětem nosí dárečky do dřeváků.
Švédsko
Ježíšek na sebe bere podobu vánočního kozla, který má rohy zdobeny červenou stuhou.
Švýcarsko
Mají tajemného "Monsieura Chalandé." Tohoto obrovského panáka plného dárků nacházejí děti za dveřmi pokoje
.
Velká Británie
Vánoční svátky už začínají vlastně na Mikuláše, tedy 6. prosince. Vrcholem je 25. prosinec - den, kdy děti po probuzení nacházejí v červených ponožkách dárky od Santa Clause. Celá rodina se pak sejde nad nadívaným krocanem a švestkovým pudinkem - podivnou směsí oříšků, rumu, vajec, strouhanky, cukru, citrónu... A samozřejmě ještě švestek. Podává se flambovaný koňakem

Proč navštívit Řecko?

27. prosince 2012 v 17:01 | J |  státy světa
Řecko je velmi krásná země se spoustou malých či větších ostrovů.
Řekové jsou velmi hrdým, pohostinným a velmi milým národem. Je opravdu těžké si je nezamilovat, když vidíte tu soudržnost a pohodový styl života. Nikam nespěchají a čas pro ně nehraje žádnou roli. Návštěvám nabízí to nejlepší co mají.Říká se, že tato tradice pochází z dob ranného křesťanství. Tabu jsou zde vztahy s Tureckem a diskuse o rozděleném Kypru. Hlavním základem celé společnosti je rodina a manželství.Za rodinu považují celé své příbuzenstvo, vzájemně si pomáhají a navštěvují se velmi často. Hlavní slovo v rodině má muž. Své děti milují a berou je všude v jakoukoliv denní či noční hodinu a dovolí jim téměř vše.
Náboženství je zde z převážné části řecké pravoslavné, pak jsou zde komunity muslimů, katolíků, protestantů a židů.Víra je zde součástí každodenního života a je v nich silně zakořeněná. Nevěří proto, že musí, ale proto, že je to jejich vnitřní přesvědčení.
Nádherná příroda, čisté moře, písčité a kamenité pláže, lokalita snad s největší koncentrací historických památek, výborná kuchyně to je základní výčet důvodů proč Řecko navštívit¨Proč navštívit Londýn?

27. prosince 2012 v 16:50 | J |  státy světa
Hlavní město Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jednu z nejdůležitějších metropolí světa naleznete na jihovýchodě Anglie, kousek od mořského pobřeží. Městem protéká řeka Temže a i s aglomerací dosahuje počet jeho obyvatel téměř deseti milionů. Toto místo se pyšní neuvěřitelnou historií, která sahá až do roku 43 n. l., kdy byla Římany založena osada Londinium, a také úžasnou atmosférou, která vás jistě vtáhne natolik, že Londýn nebudete chtít opustit.
Většina lidí, kteří toto město navštíví, zamíří zprvu k nejznámějším pamětihodnostem města. Začít můžete ve čtvrti West End na Picadilly Circus, dalo by se říct, že právě na toto místo míří všechny cesty v Londýně. Odtud to můžete vzít po Oxford Street, kde naleznete množství luxusních obchodů a prodejních center. Projděte se čínskou čtvrtí v Soho a rozhodně si udělejte odbočku do umělecké čtvrti Covent Garden, právě v ní objevíte neopakovatelné kouzlo Londýna. Jistě nevynecháte ani prohlídku Wetminsterského opatství, budovy parlamentu a hodinové věže Big Ben, která se nachází při pobřeží Temže. Na druhém konci řeky se můžete na Londýn podívat z monumentálního ruského kola.
Dalším úchvatným místem je Trafalgarské náměstí s šedesátimetrovým památníkem lorda Nelsona a národní galerií, v níž se nacházejí obrazy i takových mistrů jako Leonardo da Vinci. Pokud vás spíše než kultura a umění láká nakupování a odpočinek, můžete si zaskočit do zřejmě nejslavnějšího londýnského obchodního domu, Harod's, a odtud už to máte kousek do slavného Hyde parku.
Samozřejmostí při návštěvě Londýna je také Buckinghamský palác, hrad Tower s mostem Tower Bridge, katedrála svatého Pavla nebo také Britské muzeum, které obsahuje možná nejvýznamnější historickou sbírku na celém světě.

Proč navštívit Španělsko...?

27. prosince 2012 v 16:27 | J. |  státy světa
Nejčastěji míří kroky návštěvníků do Barcelony, Madridu nebo na Baleárské či Kanárské ostrovy, které Španělsku patří. Neodmyslitelným symbolem této země jsou býčí zápasy neboli Korida, která je však v mnoha zemích odsuzována, kvůli krutému zacházení se zvířaty, na domácí půdě se však stále těší obrovské popularitě, takže tyto slavnosti můžete kdykoli navštívit. Další významnou součástí španělské kultury je taneční a hudební styl Flamenco, k němuž patří také virtuózní hra na kytaru, jíž bychom mohli považovat za jeden z národních nástrojů.
Pokud chcete vyrazit do Španělska především za odpočinkem a mořem, můžete buď zvolit pobyt v některém z letovisek na Baleárských ostrovech, z nichž turisticky zřejmě nejoblíbenější je Malorka, či Kanárských ostrovech. Samozřejmě také pobřeží Španělska skýtá nepřeberné možnosti, poklidných i frekventovaných letovisek zde najdete na tisíce. Cenově poměrně výhodnou záležitostí je Costa Brava. Tento kraj ostatně patří k nejvíce navštěvovaným, a to nejen Čechy.
Pokud vás kromě koupání a odpočinku láká také kultura, historie a poznávání, rozhodně byste neměli minout Madrid a Barcelonu, ale také další slavná a úchvatná města jako Toledo, Sevilla, Granada, Santiago de Compostela, Zaragoza, Salamanca, Cordoba, Leon, Cádiz, Girona nebo například Valencie. Jak vidíte, možností je víc než dost, stačí si vybrat podle svých představ a chuti. Ale ať už se vypravíte kamkoli, Španělsko si jistě zamilujete.Výstava Bétlémů v Kyštofově údolí

6. prosince 2009 v 18:21 | DEEGEE sestra T. |  Fotky

Kam dál